Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021

Σωτηρίου Μαρία, Τοιχογραφία της θυσίας του Αβραάμ του καθολικού της μονής Σινά


PDF 

Σωτηρίου Γεώργιος, Εγκαυστική εικών της ενθρόνου Θεοτόκου της μονής Σινά
Σάββατο 11 Δεκεμβρίου 2021

Στρατηγόπουλος Δημοσθένης, Νεκταρίου Πατριάρχου Ιεροσολύμων άγνωστα τροπάρια στην αγία ΑικατερίναPDF 


Summary
Nectarius patriarch of Jerusalem was a monk of Sinai Monastery between the years 1620 and 1661. That period he wrote forty eight troparia on Saint Catherine witch were sung when the monks opened her larnax. These troparia are delivered by codex Sinaiticus gr. 681 and were unknown until today.

Larison Kristine Marie, Mount Sinai and the monastery of St Chatherine: Place and Space in Pilgrimage Art


PDF 

Σάββατο 20 Νοεμβρίου 2021

Δρανδάκη Αναστασία (επιμ.), Προσκύνημα στο Σινά. Θησαυροί από την Ιερά Μονή της Αγίας Αικατερίνης / Drandaki Anastasia (ed.), Pilgrimage to Sinai. Treasures from the Holy Monastery of Saint Catherine
PDF 

Panayotidi Maria, Some Observations on Thirteenth Century Sinai Icons and Boiana Frescoes (1259)
PDF 


Резюме / Περίληψη

Панайотиди Мария, Някои наблюдение върху синайските икони и боянските фрески от ХІІІ век (1259 г.)

23rd International Congress of Byzantine Studies Belgrade, 22 – 27 August 2016. Issues of Sinaitic Iconography. Round Table.
Contents / Summaries
• Panagiotidi-Kessisoglou Maria, The Representation of the Transfiguration in the Apse of the Catholicon in the Holy Monastery at Sinai and Its

Mourelatos Dionysis, Metal Small Finds from Sinai. Preliminary Remarks

PDF